Leveringen

We streven ernaar om alle aangekochte artikelen, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk te leveren, binnen de 1-2 werkdagen.

Sommige artikelen hebben een langere levertermijn. Dit staat telkens bij het artikel vermeld. De levertermijn van een bestelling wordt bepaald door het artikel met de langste levertermijn. We hebben ophalingen op elke werkdag. Bestellingen via onze webshop worden geleverd in België (BPost), Nederland en Luxemburg (PostNL). Bestellingen naar andere landen kunnen besproken worden. Tevens kunnen de bestelde artikelen GRATIS afgehaald worden (Leuvensestraat 7-9 -3290 Diest).

De bestelling(en) worden altijd aan huis geleverd. Voor alle artikelen die verzonden worden: – Voor Belgie, Nederland en Luxemburg bedragen de verzendingskosten  4,99 Euro voor een aankoopbedrag kleiner dan 49 Euro, vanaf 49 Euro is de levering gratis. Tevens kan je ervoor kiezen om de aangekochte artikelen gratis te komen afhalen (Leuvensestraat 7 – 3290 Diest).

De Klant wordt per mail op de hoogte gebracht wanneer de bestelling klaar is. Afhaling kan op afspraak, tijdens de openingsuren.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 werkdagen (indien op voorraad) na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Ciao Condotti.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Retourbeleid

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ciao Condotti, Leuvensestraat 7-9, 3290 Diest (info@ciao-condotti.be) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. (bv. schriftelijk per post of e-mail)

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ciao Condotti heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ciao Condotti, Leuvensestraat 7-9, 3290 Diest. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product of de originele verpakking waarin het product verkocht wordt op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ciao Condotti zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De klant is ook verantwoordelijk om het te retourneren product in een veilige en stevige verpakking naar ons terug te sturen. Voor beschadigingen die opgelopen zijn tijdens het proces van de retourzending wordt de verzender verantwoordelijk geacht.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ciao Condotti alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ciao Condotti op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ciao Condotti wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant worden niet terugbetaald.